Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Versie mei 2024

PRIVACYBELEID VAN VROUWEN GILDE TILBURG

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Vrouwen Gilde Tilburg, verder VGT te noemen, verwerkt van haar leden en oud-leden en zakelijke relaties.

Indien je lid wordt van het Vrouwen Gilde Tilburg of om een andere reden persoonsgegevens aan het Vrouwen Gilde Tilburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie.

1.     Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vrouwen Gilde Tilburg, Insulindeplein 9, 5014BD Tilburg. KvK nummer: 40259970
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl

2.    Welke gegevens verwerkt Vrouwen Gilde Tilburg en voor welk doel
2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens  verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres, e-mailadres,
c) telefoonnummer, bankrekeningnummer en foto

2.2. Vrouwen Gilde Tilburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en informatie over diensten en activiteiten van Vrouwen Gilde Tilburg;
c) je naam, e-mailadres en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en activiteiten af te wikkelen.

d) je naam, telefoonnummer en foto worden getoond aan andere leden, tenzij je hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen. De uitwisseling van deze gegevens is gewenst om samen te kunnen reizen naar activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld. Gegevens zijn alleen zichtbaar na inloggen als lid.

2.3. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Vrouwen Gilde Tilburg en je te informeren over de ontwikkelingen van Vrouwen Gilde Tilburg.

3Bewaartermijnen

Vrouwen Gilde Tilburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.  Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1.  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vrouwen Gilde Tilburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2.  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vrouwen Gilde Tilburg gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

5.  Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via de ledenadministratie van Vrouwen Gilde Tilburg kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vrouwen Gilde Tilburg zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Afwijzing van de verspreiding van de gegevens zal in de administratie worden aangetekend

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vrouwen Gilde Tilburg je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris van het Vrouwen Gilde Tilburg via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl

6.  Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden