Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       
melania

"Melania" van, voor en door vrouwen

Melania is een ervaren vrijwilligersorganisatie gericht op ontwikkelingshulp. Het doel van Melania is de economische en sociale positie van de allerarmste vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika te verbeteren. Dit door vrouwen in contact te brengen met individuen en groepen in Nederland die hen willen ondersteunen bij het opzetten van kleinschalige initiatieven.

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat:

  •  De projecten door de vrouwen zelf bedacht en opgezet worden
  • Alle gelden rechtstreeks naar de projecten gaan
  • Uitwisseling plaatsvindt over de voortgang van de projecten
  • Er plaatselijke contactpersonen aanwezig zijn om het verloop van projecten te bewaken
johan-stekelenburg-1

Johan Stekelenburg Stichting

Noodzakelijk?

Tilburg kent 12.000 mensen op of onder de armoedegrens. Over dit fenomeen leest of hoort u weinig. Maar het is wel een bitter feit. De kinderen uit deze gezinnen missen veel. En dan te beseffen dat Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort. Ook díe kinderen willen meedoen. Erbij horen. Ze willen ook hun hobby of sport kunnen beoefenen. Vaak ontbreken jammer genoeg de financiële middelen. Het zou  mooi zijn als de Tilburgers daar samen de schouders onder zouden zetten. Dan kan het mogelijk worden deze kinderen ook te laten meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor nu en dat is goed voor de toekomst.

De projecten waar de aandacht op gevestigd is zijn kleinschalig. Zoals bv straatvoetballertjes helpen aan een uitrusting, kinderen die muziek maken, instrumenten bezorgen of de contributie betalen voor hun favoriete vereniging!  Maar de stichting kan voor een groepje kinderen ook een vakantie organiseren. Stuk voor stuk tastbare zaken. Bij u ‘om de hoek’. Zodanig georganiseerd dat alle middelen direct naar het goede doel gaan. Uiteraard maakt de stichting geen onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Initiatieven te over. Nu de middelen nog.

Financiële bijdrage goede doelen

Als je een van deze goede doelen financieel wilt steunen met een vrijwillige bijdrage dan maak je een bedrag over op  bankrekeningnummer van het Vrouwengilde met vermelding voor welk doel het is. De penningmeester zal er voor zorgen dat het geld overgemaakt wordt naar het doel wat je gekozen hebt. Zij maakt ook jaarlijks namens de vereniging een bedrag over aan beide goede doelen.

Als je bent ingelogd vind je het bankrekeningnummer van het Vrouwengilde in het besloten gedeelte van de website, onder het hoofdstuk contact bestuursleden.

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden