Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Jaarverslag secretaris

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestond uit 6 personen en de functies hadden de volgende verdeling

 

Voorzitter                                                        Ans van de Loo

Secretaris en wnd voorzitter                       Annelieze van Roosmalen

Penningmeester                                            Lia van der Heiden

Ledenadministratie                                       Nel Bos

Programma                                                    Henriëtte Wijdeven

Programma                                                    Ella Scherpenisse

 

 • Dit jaar is deels ook corona de oorzaak geweest dat sommige activiteiten niet door konden gaan. Met name in de maanden december, januari en gedeelte februari moesten we weer mensen teleurstellen met de mededeling dat de activiteit geannuleerd zou worden omdat we in een lockdown gingen. Ook reden van te weinig inschrijvingen deed ons besluiten activiteiten te moeten annuleren. Hierdoor was er ook geen gelegenheid om het jaar goed af te sluiten met een Kerstviering en het jaar weer goed te beginnen met de Nieuwjaarsbijeenkomst.
 • We hebben dit jaar gekozen voor achteraf betalen maar in de voornoemde maanden heeft toch nog restitutie moeten plaatsvinden.
 • 29 September 2021 stond het jubileumfeest op het programma. Dit werd uitgesteld naar 10 maart 2022 maar door de blijvende onzekerheid rondom corona en de toenemende afmeldingen hebben we moeten besluiten het weer uit te stellen naar 29 september 2022. We hopen nu op een grote opkomst zodat het een grandioos feest gaat worden. De feestcommissie gaat daar zeker voor zorgen.
 • In dit verenigingsjaar is er 10 keer een bestuursvergadering geweest. Een DB vergadering heeft niet plaatsgevonden alles kon digitaal opgelost worden.
 • Naast de bestuursleden zijn er ook nog ‘speciale vrijwilligers’ actief. Mia Velthuijsen, Gerry van Schijndel en Mechtild van Beekum. Daarnaast hebben we ook nog vrijwilligers die als gastvrouw fungeren bij de activiteiten of andere ondersteunende hulp bieden. Als bestuur zijn wij erg blij met hen want ze nemen veel werk uit onze handen.

WTBR

Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en daaraan moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen.  De wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen en om de kwaliteit van besturen te verbeteren. 

De veranderingen voor het Vrouwen Gilde Tilburg ten gevolge van de WBTR zijn de volgende:

 • Iemand uit het bestuur (iemand ánders dan de penningmeester) controleert voortaan eenmaal per jaar alle betalingen van alle bankrekeningen en de actuele standen. 
 • De beschrijving van de kenmerken van een bestuurder van het VGT zijn aangescherpt

Statutenwijzigingen zijn niet meteen noodzakelijk, maar bij de eerstvolgende statutenwijziging moet opgenomen worden wat te doen als alle bestuurders afwezig zijn.

Ledenbestand

Aan het eind van het verenigingsjaar bestond het bestand uit: 232 leden. 

Kascommissie

Dit jaar bestond de kascommissie uit Nettie Schlicher en Thea Horsten. Liesbeth Oldenkotte is reserve lid kascommissie.

Jaarprogramma:

Cursussen:

Kunstgeschiedenis door Mw. Carla van Bree

Onderwerp: Kunstenaarsparen

In 5 bijeenkomsten liet zij ons kennismaken met paren die aan het begin van de 20e eeuw en na de Tweede Wereldoorlog belangrijk waren binnen de ontwikkeling van de moderne kunst.

Een wandeling door de literatuur door dhr. Joost Minnaard

De volgende boeken werden besproken:

De herinnerde soldaat                                Anneloes Timmerije

De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje            Nescio

Het gewicht van de woorden                     Pascal Mercier

Wees onzichtbaar                                        Murat Isik

De belofte                                                     Damon Galgut

Film Inleider Dhr. Bert Goessen

De cursus is een gezamenlijke activiteit met KVG Berkel Enschot, Vrouwennetwerk Goirle en KVG Bladel.

Er stonden 4 films op het programma maar slechts 2 konden er gezien worden.

 • Sing me a Song
 • Öndög

Biologie door Mw. Alie Stofberg

Onderwerp: Ons Immuunsysteem

In 4 bijeenkomsten werd je meegenomen in de wereld van de virussen en ons immuunsysteem en zoomden ze in op de veelzijdigheid daarvan.

Filosofie door Dhr. Jan Verweij

Onderwerpen die tijdens de 4 bijeenkomsten besproken zijn:

 • Antropologie
 • Logica
 • Metafysica
 • Socratische methode

Culturele Club

4 keer is er een museumbezoek geweest. Catharineconvent Utrecht, Singer in Laren, Limburgsmuseum Venlo, Kunstmuseum Den Haag.

Algemeen Programma

Lezingen:

Het belang van aanraken in diverse levensfases                                 Marieke          Schoenmakers

Smokkelen in Brabant                                                                              Paul Spapens

De koninklijke graven van Ur                                                                   Jos Loonen

Revolutionaire Ontwikkelingen in de medische wereld                      Jan van Eijck

Koning Willem II en Tilburg                                                                      Nico Kwantes

Venetië-ritme van de zee                                                                         Klaas Bakker

Natuur in de stad                                                                                      Rob Vereijken

Wandelingen

Stadswandeling Spoorpark- de Bokhamer

IVN wandeling Halve Maan

Andreas Schotel wandeling

Lunchen bij De Rooi Pannen

Er zijn 3 lunches georganiseerd.

Dagreis

De reis ging naar Elburg. Eerst een bezoek aan de Zandsculpturen in Elburg met ontvangst van koffie en gebak. Daarna naar het centrum van Elburg waar een interessante rondleiding werd verzorgd door de VVV.

Uitstapjes

Proef de Kade: 3 maal is deze bijzondere wandeling in het gebied rondom de Piushaven, met zo nu en dan verschillende proeverijen, uitgevoerd.

Musea

Museum Voorlinden en Oranjehotel

Philipsmuseum

Andreas Schotel museum

Overige activiteiten

Jaarvergadering: aanwezig 36 leden

Goede doelen

Er is € 150 overgemaakt aan Melania.

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden