Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       

Agenda jaarvergadering

 

Donderdag 24 sept. 2020 om 14.00 – 16.00 uur

Locatie De Postelse Hoeve, Tilburg

 

 1. Opening
 2. Verslag algemene vergadering wo. 25 sept. 2019 (zie website)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris 2019 -2020 (zie website)
 5. Jaarverslag penningmeester
  • Financieel verslag 2019 -2020
  • Begroting 2020 – 2021
  • Verslag kascommissie, bestaande uit: Thea Horsten en Liesbeth Oldenkotte en reserve kascommissie Netty Schlicher
  • Benoeming kascommissie voor 2020 – 2021 inclusief reserve kascommissielid
 6. Aftredende bestuursleden Rita Hilhorst en Mia Velthuijsen
 7. Benoeming bestuurslid
 8. Rondvraag
 9. Collecte Melania
 10. Sluiting

 

 Pauze

 

Rooster van aftreden van bestuursleden in 2020

Rita Hilhorst                                       2020 niet herkiesbaar

Mevr. Mia Velthuijsen                       2020 niet herkiesbaar

Mevr. Gerry van Schijndel                2021 niet herkiesbaar

Ans van de Loo                                  2022 herkiesbaar

Henriëtte Wijdeven                           2022 herkiesbaar

Nel Bos                                               2022 herkiesbaar

Lia van der Heiden                           2023 herkiesbaar

 

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden