Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       
logo-vrouwengildetilburg-kleur

Nieuwsbrief VGT april 2020

Het verenigingsjaar 2019-2020 is helaas vanwege de Corona crisis abrupt tot een einde gekomen.

We hebben onlangs besloten om alle activiteiten voor april en mei af te zeggen. Dat geldt voor alles: Proef de Kade, lezingen, wandelingen, mei-viering en dagreis. De verwachtingen zijn dat we voorlopig nog niet van het virus af zijn en met onze kwetsbare doelgroep kunnen wij geen enkel risico lopen.

De betaalde kosten worden teruggestort minus eenmalig per lid € 2,50 voor de  administratiekosten. U ontvangt een retourfactuur en/of heeft die mogelijk al (deels) ontvangen. Daarop staat het volledig bedrag, maar op die facturen wordt dus €2, 50 in mindering gebracht.

We willen leden die elkaar kennen stimuleren om telefonisch contact op te nemen met elkaar. Als leden elkaar wel kennen, maar elkaars telefoonnummer niet weten, bieden wij aan om als tussenpersoon te fungeren. Mocht je dus verlegen zitten om iemands telefoonnummer, laat het ons weten  en een bestuurslid zal die persoon bellen om te vragen of zij akkoord is met het doorgeven van haar telefoonnummer aan jou.

We zijn volop bezig met het programma voor 2020-2021. Het verheugt ons, dat alle docenten aangegeven hebben ook volgend jaar weer een cursus te willen verzorgen.

Gelukkig zijn we een groeiende vereniging, maar aan activiteiten is meestal een maximum aantal deelnemers verbonden. Om lange wachtlijsten te voorkomen, willen we ons aanbod graag uitbreiden. Waarschijnlijk is  er voldoende belangstelling om te starten met een aantal museumgroepjes die ongeveer 5 keer per jaar samen een museum gaan bezoeken en daar een rondleiding krijgen. We vragen leden die belangstelling hiervoor hebben om dat te melden bij ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl. Als er voldoende aanmeldingen zijn, willen we in het najaar een bijeenkomst organiseren om uitleg te geven, te bespreken wat er nodig is om te starten en te bekijken of er genoeg hulp voor handen is om daadwerkelijk te starten.

Yvonne Kiwitz zal de Mariaviering in de meimaand vanaf volgend jaar op zich geen nemen. Dank daarvoor, Yvonne!

In september gaan twee bestuursleden afscheid van ons nemen. Zij verzetten veel werk en hebben veel ervaring, een groot gemis dus en een gat dat gevuld moet worden. Er kan geen vereniging bestaan als er niet voldoende leden zijn die de kar willen trekken, daarom blijven we de oproep herhalen om je als vrijwilliger te melden. Vanwege de benodigde digitale vaardigheden hebben we in eerste instantie gedacht aan de 85 leden binnen onze vereniging die jonger zijn dan zeventig, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom. De ‘jongere’ leden hebben in januari al een oproep van ons ontvangen en gelukkig heeft een aantal leden hierop gereageerd.

Er is echter nog steeds behoefte aan:

  • Een bestuurslid om het programmaboekje samen te stellen en/of de museumgroepjes wil organiseren (bij voldoende belangstelling).
  • Een vrijwilliger voor de activiteitencommissie met name voor het bedenken van de onderwerpen voor de lezingen en het leggen van de eerste contacten met de sprekers. De activiteitencommissie bestaat uit 3 leden; 2 vrijwilligers en 1 bestuurslid.

We zouden het fijn vinden als je wat tijd vrij kunt maken voor het Vrouwen Gilde Tilburg, zodat we een levendige vereniging kunnen blijven. Je kunt je interesse kenbaar aan een bestuurslid of melden via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl , daarna gaan we samen het gesprek aan.

De collecte voor de Johan Stekelenburgstichting tijdens de kerstviering heeft € 368,20 opgebracht. Dit bedrag werd door het VGT aangevuld tot € 420,00. De stichting heeft ons hartelijk bedankt voor deze donatie. Het bestuur zal ook de komende jaren de opbrengst van de collecte van Kerstmis schenken aan de Johan Stekelenburg stichting en die van de algemene jaarvergadering aan de stichting Melania. Wij vinden beide doelen het best passen bij de aard van de vereniging. Mochten leden echter suggesties hebben voor andere goede doelen, dan kunnen die altijd ingediend worden, graag per e-mail ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl

Welkom aan de nieuwe leden

We nodigen nieuwe leden nadrukkelijk uit om zich bij een eerste activiteit tot de gastvrouw/het bestuurslid te wenden voor een kennismaking. Nieuwe leden sinds december 2019 zijn: Jeske van Rijzewijk, Corrie Anink, Marjan Gianotten, Toos Kester, Pien Kuijpers en Tineke Meijeren.

Het aantal leden op dit moment is 294.

Programma boekje 2020-2021

De leden die hebben aangegeven dat ze post van de vereniging willen bezorgen, zullen half mei  benaderd worden om het programmaboekje rond te brengen. Het bezorgen van het boekje, de publicatie van het programma op de website staan gepland voor de eerste helft van juni. We hopen  de planning te halen en als dat lukt kun je vanaf 15 juni inschrijven op de activiteiten. 

Opzegging lidmaatschap

Als je het lidmaatschap wil opzeggen, doe dat dan voor 1 juni SCHRIFTELIJK via de e-mail ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl. Dan hoeven er voor jou geen kosten te worden gemaakt voor het boekje en de verzending ervan. Een telefoontje of terloopse mededeling wordt helaas niet in ons geheugen opgeslagen. Voor het opstellen van de nieuwe begroting is het ook van belang om te weten van hoeveel leden we kunnen uitgaan.

Gefactureerde kosten krijg je in de regel niet terug. Bedragen van minder dan € 10,- komen nooit voor teruggave in aanmerking. Hogere bedragen worden soms deels gerestitueerd, maar alleen als je daartoe een schriftelijk verzoek doet via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl (dat kan meteen met de afmelding) EN er iemand van de wachtlijst jouw plaats in kan nemen. Er wordt altijd € 2,50 als administratiekosten in mindering gebracht. Bij niet afmelden, geen verzoek tot teruggave en/of als niemand van de wachtlijst je plaats in wil nemen, worden de kosten dus niet gerestitueerd.

 

 

logo-vrouwengildetilburg-kleur

Nieuwsbrief VGT december 2019

 

Dit is dan de eerste nieuwsbrief met de nieuwe naam en het nieuwe logo erboven. We hopen dat het nieuwe logo je aanspreekt. In de jaarvergadering, die gelukkig heel goed bezocht werd, is besloten tot het wijzigen van de statuten. De 109 aanwezigen die samen 36 volmachten meebrachten, stemden overtuigend voor de wijzigingsvoorstellen. Het voorstel tot naamswijziging kreeg 135 voorstemmen en 10 tegenstemmen. Het voorstel om in geval van nood ook niet-leden als bestuurslid te kunnen benoemen kreeg 110 voor- en 35 tegenstemmen. De mogelijkheid om digitaal te kunnen stemmen werd aangenomen met 137 voor en 8 tegen. Het hoge aantal voorstemmers geeft aan, dat de tijd rijp was om deze veranderingen door te voeren.

Inmiddels zijn ook al veel stappen gezet in de afwikkeling van de besluiten: een notariële akte, inschrijving Kamer van Koophandel, een nieuw logo, een nieuw e-mailadres ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl en een nieuwe websitenaam www.vrouwengildetilburg.nl

Het verenigingsjaar begon met een prachtige lezing over Sophie in Weimar. Er is wat verwarring ontstaan, omdat lezingen voortaan getoond worden op de lijst met activiteiten waarop ingeschreven kan worden. De reden daarvan is de koppeling met de tekst op de website. Voor de duidelijkheid: voor lezingen hoef je je niet aan te melden, je kunt gewoon binnenlopen. Meestal zijn er ongeveer 100 leden aanwezig. Introducees, ook mannelijke, kunnen voor € 5,00 deelnemen.

De museumreis naar Waver en Brussel was een groot succes. Achteraf kwamen er vragen over de fooi voor de chauffeur van een dagreis. De één vindt dat de chauffeur gewoon een betaalde baan heeft, de ander vindt dat een chauffeur best een extraatje mag hebben. Het bestuur wil daarom bij dagreizen niet meer rondgaan voor fooi, zodat iedereen de vrijheid heeft om de chauffeur persoonlijk een fooi te geven of dat niet te doen.

We krijgen steeds meer leden en daar zijn we blij mee. Voor de activiteiten is veel animo wat heeft geleid tot wachtlijsten. We hebben alles op alles gezet om daar een oplossing voor te vinden en verderop in deze brief zie je de stand van zaken. Daar vind je ook informatie over de lunches en de dagreis waarvoor de inschrijving vanaf nu open staat. Als je je onverhoopt af moet melden, is het niet de bedoeling dat je onderling met een ander lid ruilt, omdat de eerste persoon op de wachtlijst voorrang krijgt. Meld je afmelding via de e-mail. 

We ontmoeten je graag bij onze mooie activiteiten en gaan als het Vrouwen Gilde Tilburg samen op weg naar het 75-jarige bestaan in 2021.  

Oproep vrijwilligers 

Al jaren verzorgt Mia Velthuijsen een Mariaviering in mei. Helaas gaat Mia per september 2020 het bestuur verlaten en de overige bestuursleden hebben onvoldoende verbinding met een dergelijke viering om deze te verzorgen. Daarom het verzoek of iemand van de leden de viering van Mia wil overnemen. Het bestuur zal ervoor zorgen dat de Hasseltse kapel gereserveerd wordt en Mia zal de eerste keer nog ondersteuning bieden. Graag je belangstelling hiervoor aangeven via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl

Er komen weer plaatsen vrij in het bestuur. Vele handen maken licht werk, dus laat het ons weten als je wat vrije tijd wilt besteden aan onze vereniging. Wij verwelkomen je graag.

 

Verslag jaarvergadering 25 sept. 2019

Het verslag van de laatst gehouden jaarvergadering vind je terug op de website in het besloten gedeelte (dus na ingelogd te hebben als lid).

De collecte voor Stichting Melania tijdens de jaarvergadering heeft € 332,32 opgebracht, dank hiervoor. Dit bedrag werd door het vrouwen gilde aangevuld tot € 380,00.

Wachtlijsten en informatie over startlocaties

De meeste wachtlijsten hebben we opgelost door extra bijeenkomsten of grotere groepen te regelen. Leden die op de wachtlijst staan zijn daarover ingelicht.

Voor het bezoek aan ALSM is een grote wachtlijst blijven bestaan, we kregen niet meer plaatsen toebedeeld. We proberen volgend jaar opnieuw een excursie naar ASML te regelen.

Bij het Zwanenbroedershuis staan nog enkele mensen op de wachtlijst, maar ook hier is geen uitbreiding mogelijk.

Proef de kade heeft nu 4 groepen met 16 deelnemers, maar helaas is de wachtlijst nog niet  verdwenen. De startlocatie voor dit uitstapje is het Ketelhuis naast de AaBe toren in de AaBe-straat 45  Tilburg. Het is daar vrij parkeren.

De Koepelgevangenis ontvangt nu op hetzelfde tijdstip meer personen, waardoor de wachtlijst is opgelost. Je wordt verwacht in de Koepelgevangenis is Nassausingel 26, 4811 DG  te Breda. Als je vooraf of achteraf daar koffie wilt drinken, is dat op eigen gelegenheid en tegen betaling.

Voor de kaasmakerij en Sterk Huis zijn nieuwe data geregeld waardoor iedereen in principe kan overstappen naar de extra datum. 

Geef s.v.p. op tijd door als je je af moet melden voor een activiteit. Dit kan per e-mail ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl. Betaalde kosten krijg je alleen terug als je daar schriftelijk een verzoek toe doet (dat kan gelijk met de afmelding) en iemand van de wachtlijst jouw plaats in kan nemen.

Bedragen van minder dan € 10,00 komen niet voor teruggave in aanmerking. Op bedragen van € 10,00 of meer wordt € 2,50 in mindering gebracht. Niet afmelden of geen wachtlijst dan worden de kosten niet gerestitueerd, omdat wij veelal ook niet meer kunnen afmelden bij de betreffende organisatie.

Voor de volgende activiteiten kan (nog) ingeschreven worden

1. Lunchen bij de ROOI PANNEN

Maandag 13 januari 2020, max. 30 personen, aanvang 12.00 uur. Let op: de lunch op 13 januari is niet te combineren met de lezing Winterfeesten die op dezelfde dag plaatsvindt.  

Woensdag 15 januari 2020, max. 30 personen, aanvang 12.00 uur

Woensdag 18 maart 2020,   max. 30 personen, aanvang 12.00 uur

Donderdag 19 maart 2020,  max. 30 personen, aanvang 12.00 uur

Kosten € 12,00 voor een 3-gangenmenu, drankjes voor eigen rekening. Met dieetwensen kan rekening gehouden worden indien je dit meteen bij de inschrijving doorgeeft.

Let op: alleen dieetwensen, geen eetwensen.

2. Dagreis naar Zeeland op woensdag 13 mei 2020

Een complete dag uit in combinatie met een bezoek aan het Deltapark en de oestercultuur in Yerseke.

Programma

8.15 Uur vertrek met de bus vanaf station Tilburg Universiteit.

Bij het Deltapark worden we ontvangen met koffie/thee en een Zeeuwse bolus.

Na het koffiedrinken zien we een film over de bouw van de Deltawerken en aansluitend krijgen we een rondleiding van een uur door het binnenste van de Stormvloedkering.

Rond 12.30 uur staat de lunch klaar en wie wil kan daarna nog de Delta Experience bezoeken.

‘s Middags vertrekken we naar Yerseke om met een gids te voet in 1,5 uur de haven en de oesterputten te bezichtigen. Tevens krijgen we uitleg over de mosselcultuur. Bij slecht weer wordt dezelfde informatie in de bus gegeven tijdens een rondrit door de omgeving.

Na afloop is er nog tijd om op eigen gelegenheid wat te drinken in de haven van Yerseke.

Rond 17.00 uur vertrekken we weer naar huis.

Prijs: € 63,00

Minimaal 40 en maximaal 60 deelnemers.

3. De cursussen muziek en filosofie zijn nog niet gestart, daarom is inschrijving nog mogelijk, zie het boekje en de website.

4. Ook voor de natuurwandelingen kun je nog inschrijven, zie het boekje en de website.

5. Voor de Nieuwjaarsreceptie is inschrijving tot 15 december mogelijk.

Dit is de inschrijfprocedure:

  •  Op de pagina links zie je INLOGGEN staan.
  •  Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
  •  Nu ben je op de pagina met jouw persoonlijke gegevens en het besloten gedeelte van de website
  • Klik op de activiteit waarvoor je wilt inschrijven
  • Klik onderaan de pagina op inschrijven
  • Klik op verder
  • Klik op afronden of kies nog een activiteit

Let op : PAS BETALEN ALS JE EEN FACTUUR ONTVANGEN HEBT.

Leden

We nodigen nieuwe leden nadrukkelijk uit om zich tot de gastvrouw/het bestuurslid te wenden bij vragen, opmerkingen of gewoon voor een kennismakingspraatje. We willen graag dat iedereen gastvrij opgenomen wordt.

Nieuwe leden sinds 1 september 2019 zijn: Diana Marijnissen, Marion van de Loo, Mieke van der Zalm, Marjo Janssens, Wil Schilders, Len Linthorst, Willemien Glorius, Marianne van Kuijk, Mieke van Genugten, Marianne Zantkuijl, Ardy Wingers, Lia Braber, Margot Troost, Betty Vernes, Carla Cheizoo en Marleen van der Hulst.

Na 1 september 2019 is het lidmaatschap stopgezet van: Annemie Mols, Riet Robben, Marjan Horvers, Agnes van de Straaten en Tineke Vulto.

Overleden: Mw. H. Kox - Tielemans

Het aantal leden op dit moment is 288.

Lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wil opzeggen, doe dat dan voor 1 juni SCHRIFTELIJK via de e-mail. Dan hoeven er voor jou geen kosten te worden gemaakt voor het boekje en de verzending ervan. Een telefoontje of terloopse mededeling wordt helaas niet in ons geheugen opgeslagen.

Voor het opstellen van de nieuwe begroting is het ook van belang om te weten van hoeveel leden we kunnen uitgaan.

Indien je door omstandigheden toch later opzegt, brengen we € 7,50 in rekening voor de gemaakte kosten.

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden